Formy zimnokanałowe

Formy zimnokanałowe to narzędzia służące do przeprowadzania formowania wtryskowego z użyciem tworzyw termoplastycznych. W procesie z użyciem tego sprzętu konieczne jest zastosowanie większej ilości surowca w celu wypełniania formy niż ma to miejsce w przypadku ich gorącokanałowych odpowiedników. Pociąga to za sobą wyższe zużycie energii elektrycznej, która niezbędna jest do uplastycznienia materiału. Efektem zastosowania tej formy jest także generowanie odpadów w postaci wlewka. Aby cały proces przebiegał sprawnie, musi on być usuwany, co wymusza zaangażowanie większej ilości osób. Rodzi to też dodatkowe koszta związane z recyklingiem odpadów. Należy jednak podkreślić, że formy tego typu pozostają wciąż bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Ich niższa cena wynika z faktu, że posiadają one znacznie mniej części niż formy gorącokanałowe.

 

Gdzie znajdują zastosowanie formy zimnokanałowe?

Wszystkie wymienione cechy mają wpływ na obszar zastosowania form zimnokanałowych. Sprawdzą się on wszędzie tam, gdzie można zamortyzować koszty związane ze zwiększonym zużyciem energii oraz wykorzystać wlekę poprzez jej zmielenie i zastosowanie jako dodatku do granulatu. Z tego też względu formowanie wtryskowe przy użyciu form zimnokanałowych jest nadal popularne w przypadku produkcji małoseryjnej oraz przy realizacji zamówień na wypraski o małej wielkości. Do ich zastosowania oprócz niskiej ceny zakupu przyczynia się także długie i bezawaryjne działanie.

 

Podział form zimnokanałowych

Formy zimnokanałowe dzielą się na:

  • formy z jedną płaszczyzną podziału,
  • formy z dwoma płaszczyznami podziału.