Produkcja wykrojników krok po kroku

Obróbka metalu może być prowadzona na różne sposoby, bazując na różnych jego właściwościach. W przypadku wykrawania cały proces wiąże się z plastycznością materiału, tj. jego zdolnością do ulegania trwałym odkształceniom po przekroczeniu granicy sprężystości i utraty spójności po zadziałaniu z siłą umożliwiającą pokonanie granicy plastyczności. Dla możliwości praktycznego wykorzystania tych zjawisk w celu zgodnego z oczekiwaniami ukształtowania elementu z blachy niezbędna jest produkcja wykrojników odpowiadających geometrii gotowego wyrobu. Przekonajmy się, jak przebiega proces wykrawania i zobaczmy, jak są zbudowane wykrojniki.

Na czym polega wykrawanie metalu?

Wykrawanie metalu wiąże się z wykorzystaniem plastyczności materiału dla oddzielenia od siebie jego poszczególnych części. Potrzebny do zajścia tego procesu nacisk jest na ogół wytwarzany z użyciem prasy hydraulicznej lub mechanicznej. Siła nacisku będzie uzależniona od rodzaju używanego materiału oraz jego grubości. Urządzenia mechaniczne są zwykle stosowane przy elementach z blach wykonanych z twardszych stopów i znacznej grubości. Plusem wykrawania jest wysoka powtarzalność wyrobów oraz szybkie tempo produkcji.

Jak tworzy się wykrojnik?

Wykrojnik to narzędzie składające się z płyty tnącej oraz stempla, który opadając, wywiera nacisk na powierzchnię materiału. Gdy przekroczy on granicę plastyczności metalu, dochodzi do oddzielenia krawędzi wzdłuż linii cięcia tworzonej przez boczne powierzchnie narzędzia. Relacje między geometrią płyty i stempla, w tym występujący między nimi luz zależą od rodzaju operacji, która ma być przeprowadzona. Możliwe jest rozcinanie, nadcinanie, a także odcinanie lub przycinanie, jak również wycinanie albo dziurowanie w zależności od specyfiki konkretnego wyrobu. Dla zapewnienia odpowiedniej trwałości wykrojnika oraz dobrej jakości powstających krawędzi powierzchnie tnące są zrobione ze stali o twardości przekraczającej twardość obrabianego metalu. Równie ważna jest precyzja wykonania wykrojnika, która będzie uzależniona od przeznaczenia powstającego detalu.