Jak powstają formy ciśnieniowe?

formy ciśnieniowe

 

Dzieje odlewnictwa ciśnieniowego sięgają lat 80. XIX wieku. Dzisiaj produkty uzyskiwane przy użyciu tej technologii wykorzystywane są w branży motoryzacyjnej i elektronicznej. Korzystają z nich także producenci artykułów AGD, stolarki budowlanej oraz firmy wytwarzające dekoracje i oświetlenie. Wpis ten jest poświęcony formom używanym w procesie odlewnictwa ciśnieniowego, zwanym w skrócie formami ciśnieniowymi.

 

Kilka słów na temat odlewnictwa ciśnieniowego

Dla porządku przypomnijmy, że odlewnictwo ciśnieniowe to metoda kształtowania ciekłego metalu pod ciśnieniem, w zamkniętych komorach, odzwierciedlających kształt wyrobu. Technologia ta stosowana jest przede wszystkim do obróbki stopów metali nieżelaznych:

  • aluminium,
  • magnezu,
  • miedzi,
  • cynku.

Odlewy, zgodnie z nazwą technologii, są uzyskiwane pod niezwykle wysokim ciśnieniem. Stąd gotowe wyroby cechują się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi, mechanicznymi oraz chemicznymi. Wyróżnia je precyzja wykonania, bardzo dobre odwzorowanie kształtów i równa powierzchnia. Kolejną zaletą jest uzyskiwanie wymiarów i parametrów wytrzymałościowych zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego. Pod wysokim ciśnieniem masowo powstają wyroby o dowolnych kształtach. Jest to masowa produkcja wyrobów o wysokim stopniu powtarzalności, spełniająca wymagania wymienionych wcześniej odbiorców.

 

Cechy i budowa form ciśnieniowych

Opisana przez nas wcześniej wysoka jakość odlewów wynika ze stosowania do ich produkcji właśnie form ciśnieniowych. Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych i wykonanych form nie tylko pozytywnie wpływa na jakość i wygląd wyrobów, ale podnosi też znacznie wydajność odlewania, a tym samym optymalizuje koszty produkcji danych części. Formy ciśnieniowe mają długą żywotność oraz trwałość – są produktami do wielkoseryjnych produkcji części. Warunkiem jest jednak właściwy dobór materiałów na daną formę, zależny od stopu metalu, który będzie w niej kształtowany. Do stopów cynku, ołowiu i cyny stosuje się na części formujące materiały ze stali węglowych. Z kolei stal stopowa jest wykorzystywana do stopów aluminium, cynku, żelaza i węgla. Wnęki formujące pokrywa się często niemetaliczną powłoką ochronną, zwiększającą znacznie żywotność form. Formy są wytwarzane metodami precyzyjnej obróbki skrawaniem.  Nazwa ta obejmuje elementy, po których złożeniu powstaje wnęka odpowiadająca kształtem odlewowi.