close

Kontakt

 


 

PRONAR Sp. z o.o.
26-600 Radom

ul. Grzybowska 6

Uwaga!

Dostawy materiałów i odbiór wykonanych usług od ul. Zbrowskiego.

 

tel. centr.: (048) 3641252
fax: (048) 3443670


 

DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY:

b.garczynski@pronar.radom.pl

z.czarnowski@pronar.radom.pl